Palvelutuottaja Kaavin Monipalvelut Oy

on merkitty Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ylläpitämään kotipalvelujen tukipalvelutuottajarekisteriin 1.3.2022.